กองปราบฯจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

กองปราบฯจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

วันนี้ 23 กันยายน 2562 กองบังคับการปราบปราม ได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจสุขภาพของข้าราชการตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งเเรง เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนในทุกสถานการณ์ กองบังคับการปราบปราม “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”