“จำเลย” กับ “ผู้ต้องหา” แตกต่างกันอย่างไร

“จำเลย” กับ “ผู้ต้องหา” แตกต่างกันอย่างไร

“จำเลย” กับ “ผู้ต้องหา” แตกต่างกันอย่างไร
● ผู้ต้องหา คือ บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด แต่ยังไม่ได้ดำเนินการฟ้องศาล
● จำเลย คือ บุคคลซึ่งถูกฟ้องศาลโดยข้อกล่าวหา ว่าได้กระทำความผิด
สรุปง่ายๆก็คือ “ถ้ายังไม่ขึ้นศาล เรียกว่า ผู้ต้องหา ถ้าขึ้นศาลแล้ว เรียกว่า จำเลย”