การรักษาความปลอดภัยในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน เป็นอีกหนึ่งภาระกิจสำคัญของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T.)

การรักษาความปลอดภัยในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน เป็นอีกหนึ่งภาระกิจสำคัญของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T.)

การรักษาความปลอดภัยในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน เป็นอีกหนึ่งภาระกิจสำคัญของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T.) กองบังคับการปราบปราม หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ต้องจัดเต็มขนาดนี้? นั่นก็เพราะว่า ความไม่ประมาท เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานของ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T.) กองบังคับการปราบปราม อ่านต่อ>>