จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น. ข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดต่อส่วนรวม โดยเฉพาะพื้นที่ของวัดวาอารามซึ่งถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่นอกจากจะเป็นศาสนาสถานแล้ว ยังถือเป็นจุดศูนย์รวมของคนในชุมชนแต่ละชุมชน อ่านต่อ>>