อะไรคือทางออกที่ดีที่สุด สำหรับ “ปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง” ?

อะไรคือทางออกที่ดีที่สุด สำหรับ “ปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียง” ?

คำตอบ คือ การตกลงพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางออกที่ทั้งทุกฝ่ายสามารถรับได้ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ มาดูกันว่าเราจะมีทางออกตามข้อกฎหมายเรื่องใดบ้าง ที่พอจะแก้ไขปัญหาเพื่อนบ้านให้หมดไป ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม