CONGRATULATIONS!! ALETS Session 3

CONGRATULATIONS!! ALETS Session 3

“การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมืออาชีพในงานตำรวจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนั้น ถือหนึ่งในพันธกิจสำคัญของกองบังคับการปราบปราม”
Law Enforcement Training Seminar (ALETS) เป็นหลักสูตรร่วมกันกับ สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา (Department of Homeland Security) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานสืบสวนคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยมีการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย
โดยผลการทดสอบร่างกาย (วิ่งระยะทาง 12 กิโลเมตร) อันดับที่ 1-3 ทั้งหมดเป็นข้าราชการตำรวจจากกองบังคับการปราบปราม
กองบังคับการปราบปรามขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ALETS Session 3 ทุกคนด้วยนะคะ