ภารกิจนำขบวนและคุ้มกันความปลอดภัยการเคลื่อนย้ายยาเสพติด หนึ่งในภารกิจของชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปราม “CSD S.W.A.T. TEAM”

ภารกิจนำขบวนและคุ้มกันความปลอดภัยการเคลื่อนย้ายยาเสพติด หนึ่งในภารกิจของชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปราม “CSD S.W.A.T. TEAM”

วันนี้ 23 ก.ค.62 เวลา 06.00 – 09.00 น. กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามได้รับภารกิจในการนำขบวนและคุ้มกันความปลอดภัยการเคลื่อนย้ายยาเสพติดของกลางจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อนำยาเสพติดของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและเผาทำลายต่อไป