ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สามารถลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่พร้อมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21-31 กรกฎาคม 2562 (ในเวลาราชการ) เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด สำหรับอำเภออื่นๆ ของแต่ละจังหวัด จะกำหนดเวลารับสมัครและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนสมัครจิตอาสาได้ ณ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ระหว่างวันที่ 21-31 กรกฎาคม 2562 สำหรับกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยสามารถตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่าน แอพพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา
ที่มา : แอพพลิเคชั่น “จิตอาสา”