เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้กองบังคับการปราบปรามเป็นหน่วยงานที่เสมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้กองบังคับการปราบปรามเป็นหน่วยงานที่เสมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้กองบังคับการปราบปรามเป็นหน่วยงานที่เสมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน การที่เราหมั่นฝึกฝน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนั้น ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นมืออาชีพในงานตำรวจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กองบังคับการปราบปราม “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน” วีดิทัศน์ในพิธีรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา สำหรับข้าราชการตำรวจใหม่สังกัด กองบังคับการปราบปราม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองบังคับการปราบปราม