ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับปัญหาเด็กแว้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับปัญหาเด็กแว้น

หากพบเห็นหรือมีเบาะแสกี่ยวกับการรวมกลุ่มแข่งรถในถนนสาธารณะ หรือเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรวมกลุ่มแข่งรถในทางสาธารณะ แจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน 191, 1599, 1193 และ 1197 สามารถส่งภาพถ่าย และคลิปวิดีโอหลักฐานในช่องทางเฟซบุ๊ก 1197 ของ บก.จร. และ เฟซบุ๊ก ศูนย์โซเชียลมิเดีย ศปก.ตร. หรือ เฟซบุ๊กกองปราบปราม