กองปราบได้มีการจัดพิธีรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา สำหรับข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

กองปราบได้มีการจัดพิธีรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา สำหรับข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 เวลาประมาณ 13.30 น. ที่กองบังคับการปราบปรามได้มีการจัดพิธีรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา สำหรับข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผู้บังคับการปราบปราม ได้เน้นย้ำในเรื่องของความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะต้องมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการและประชาชน ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายก็จะต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม โดยยึดหลักความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามยังคงเป็นหน่วยงานที่เป็นเสมือนที่พึ่งสุดท้ายที่จะคอยอยู่เคียงข้างประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยอาชญากรรมทุกรูปแบบ ให้สมดั่งวิสัยทัศน์ของกองบังคับการปราบปรามที่ว่า “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน” ,กองปราบปราม ,CSDThailand ,CSDRecruitment2019