15 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “กองบังคับการปราบปราม” หรือที่หลายๆคนรู้จักในนาม “กองปราบ”

15 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “กองบังคับการปราบปราม” หรือที่หลายๆคนรู้จักในนาม “กองปราบ”

15 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “กองบังคับการปราบปราม” หรือที่หลายๆคนรู้จักในนาม “กองปราบ”
กองปราบ ,กองปราบปราม ,CSD ,CSDthailand ,POLICE