วันเข้าพรรษา – “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

วันเข้าพรรษา – “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 17 ก.ค. – 13 ต.ค. 2562 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งก่อให้เกิดผลดีขึ้นหลายด้าน เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการดื่ม ตลอดจนเป็นผลดีต่อสุขภาพ หากงดเหล้าให้ได้ครบ 3 เดือน ตับจะได้พัก ได้เริ่มฟื้นฟู และกลับมาดีขึ้นได้ค่ะ
💙กองปราบขอเชิญชวนและรณรงค์ให้คนไทยทุกคน “งดเหล้าครบพรรษา”