ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

📣📣ประชาสัมพันธ์
🔴ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”
ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.) ,บริจาคโลหิต1คนให้หลายคนรับ ,50yearsNBCmoveforwardtogether ,NBCTRC50th