ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

***กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ (ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ) พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ในเวลาราชการ)