กรมสุขภาพจิต ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการ “ไบโอฟีดแบ็ค(biofeedback)”

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการ “ไบโอฟีดแบ็ค(biofeedback)”

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการ “ไบโอฟีดแบ็ค(biofeedback)” เครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิต เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณถนนสาธารณสุข 2 กระทรวงสาธารณสุข