16 พฤติการณ์ ที่เข้าข่ายเป็น “ผู้มีอิทธิพล”

16 พฤติการณ์ ที่เข้าข่ายเป็น “ผู้มีอิทธิพล”

พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล 1.นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
2.ฮั้วประมูลงานราชการ
3.หักหัวคิวรถรับจ้าง
4.ขูดรีดผู้ประกอบการ
5.ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
6.เปิดบ่อนการพนัน
7.ลักลอบค้าประเวณี
8.ลักลอบนำคนเข้า-ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย
9.ล่อลวงแรงงานไปยังต่างประเทศ
10.แก๊งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว
11.มือปืนรับจ้าง
12.รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กำลัง
13.ลักลอบค้าอาวุธสงคราม/ปืนเถื่อน
14.บุกรุกที่ดินสาธารณะ/ทำลายทรัพยกรธรรมชาติ
15.เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะ
16.ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  อ่านต่อ>>