กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ ห้ามนำเข้ารถยนต์มือสอง มีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ ห้ามนำเข้ารถยนต์มือสอง มีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  อ่านต่อ>>
Credit ภาพ จากposttoday