“โทษจำคุก 1 ปี” ไม่เท่ากับ “โทษจำคุก 12 เดือน”

“โทษจำคุก 1 ปี” ไม่เท่ากับ “โทษจำคุก 12 เดือน”

กฎหมายน่ารู้ “โทษจำคุก 1 ปี” ไม่เท่ากับ “โทษจำคุก 12 เดือน”
👉ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม