‼️ล่าสัตว์สงวน โทษหนักกว่าเดิม คุก 15 ปี ปรับ 1.5 ล้านบาท

‼️ล่าสัตว์สงวน โทษหนักกว่าเดิม คุก 15 ปี ปรับ 1.5 ล้านบาท

♦️เดิมอัตราโทษสูงสุด ของการล่าสัตว์ป่าสงวน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
♦️ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 3 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
🔵 เรื่องน่ารู้ของ “พะยูน”
🔹พะยูนเป็นสัตว์สงวน : เป็นสัตว์ที่ห้ามค้าขายโดยเด็ดขาด เป็นสัตว์น้ำชนิดแรกของประเทศไทยที่ถูกกำหนดให้เป็น “สัตว์ป่าสงวน”
🔹พะยูนไม่ใช่ปลา : พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตอุ่น
🔹พะยูนน่าเป็นห่วง : ปัจจุบันสถานการณ์ของพะยูนทั่วโลกมีจำนวนลดลงมากจนเกือบสูญพันธุ์ เนื่องจากการไล่ล่าและการทำลายแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นอาหารของพะยูนจำนวนมาก แหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน จึงน่าเป็นห่วงว่าพะยูนจะสูญสิ้นไปจากประเทศในอนาคตอันใกล้นี้