‼️เตือน…อันตรายจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

‼️เตือน…อันตรายจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณยังปล่อยให้ลูกคุยกับคนแปลกหน้า ซึ่งนำมาเตือนกันอีกครั้ง สำหรับผู้ปกครองที่มักจะคิดว่า “ลูกฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก” เพราะปัจจุบัน สถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมที่เกิดกับเด็กหญิง ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นเริ่มมีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก Social Media ที่เด็กมักจะใช้ติดต่อพูดคุยกับคนแปลกหน้า และนัดเจอเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ และคนร้ายก็มักจะแฝงตัวมาในลักษณะนี้มากขึ้น โดยมีเจตนาทั้งในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ และเรื่องทรัพย์สินมีค่า และในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ลูกๆกำลังคุยกับคนแปลกหน้า และอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อของคนร้ายเหล่านี้ ฝากคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองทุกท่าน ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากคนที่ลูกกำลังคุยอยู่ และกำลังจะนัดเจอเป็นคนร้าย? หรือเป็นคนวิกลจริต? จริงหรือไม่ที่ผู้ปกครองควรจะหาทางป้องกัน ก่อนที่เรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณ?
👉ขอขอบคุณ คลิปวีดีโอจาก รายการกระแสโลก ThaiPBS และ Coby Persin จาก Youtube

 

 


Credit ภาพ จากdga