ข่มขืน-กระทำชำเรา โทษสูงสุด ‘ประหารชีวิต’

ข่มขืน-กระทำชำเรา โทษสูงสุด ‘ประหารชีวิต’

👉อ้างอิง มาตรา 276 และมาตรา 277 ทวิ ตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
**นิยามใหม่ของคำว่า “กระทำชำเรา” มาตรา 1(18) “กระทำชำเรา” หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น