8 วิธีเอาตัวรอดเมื่อ “ลิฟท์ค้าง”

8 วิธีเอาตัวรอดเมื่อ “ลิฟท์ค้าง”

เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าง “ลิฟท์ค้าง” อาจทำให้เราตกใจ จนทำตัวไม่ถูก จึงขอแนะนำวิธีเอาตัวรอด หากต้องเผชิญสถานการณ์ ‘ลิฟต์ตกหรือลิฟต์ค้าง’ เพื่อที่จะได้รู้วิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ค่ะ
💙ด้วยความห่วงใยจากกองปราบ