3 กรกฎาคม : วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day)

3 กรกฎาคม : วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day)

‘วันปลอดถุงพลาสติกสากล’ ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กร Plastic Bag Free World เพื่อมุ่งที่จะเพิ่มความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยถุงพลาสติกใช้เวลายาวนานในการย่อยสลาย และนับวันจะทวีปัญหาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
🚫ในวันนี้ (3 ก.ค.) ห้างสรรพสินค้าดังหลายแห่งทั่วประเทศ เริ่มงดแจกถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้าหรือตะกร้ามาใส่สินค้าแทน สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกจะต้องจ่ายเงินใบละ 1 บาท เพื่อสนับสนุนเข้ากองทุน WWF ในการทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
💚ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ ขอให้ทุกท่าน “ตระหนักก่อนที่จะตระหนก”