‘นิรา’ จะทำแบบนี้ไม่ได้ !! แม้จะอยากเปลี่ยนเป็นอีกคน แต่นิราจะปลอมพาสปอร์ตไม่ได้ ‼️

‘นิรา’ จะทำแบบนี้ไม่ได้ !! แม้จะอยากเปลี่ยนเป็นอีกคน แต่นิราจะปลอมพาสปอร์ตไม่ได้ ‼️

⚠️การใช้หรือทำหนังสือเดินทางปลอม มีโทษจำคุก 1 ถึง 10 ปี และมีโทษปรับ 2 หมื่น ถึง 2 แสนบาท
👉ขอขอบคุณภาพจาก ละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิว🍃