หัวร้อนแค่ไหน !! ก็ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่ได้นะ

หัวร้อนแค่ไหน !! ก็ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่ได้นะ

“การทำร้ายร่างกาย” ไม่ได้จบที่จ่ายค่าปรับเสมอไป แต่ระวังติดคุก เนื่องจากเป็นคดีอาญาอันยอมความกันไม่ได้ ซึ่งลองมาพิจารณาดูว่าการทำร้ายร่างกายนั้นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายถึงขั้นไหน โทษเท่าไร ?
🔴 หากตบตีธรรมดาโดยเป็นแผลรอยถลอก ขีดข่วน รอยช้ำบวม/แดง “ไม่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ” ก็อาจเป็นความผิดลหุโทษ ตาม ป.อาญา 391 ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (โทษจากเดิมคือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปัจจุบันได้แก้ไขใหม่ โดยเพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน 10,000 บาท)
🔴หากตบตี เลือดตกยางออก แผลแตก ถือเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ กรณีนี้จะเป็นการทำร้ายร่างกายตาม ป.อาญา มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
🔴หากได้รับอันตรายถึงสาหัส ต้องใส่เฝือก แขน/ขาหัก และนอนโรงพยาบาลกว่า 20 วัน จะเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ตาม ป.อาญา มาตรา 297 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท ถึงแม้อากาศมันร้อน แต่ใจไม่จำเป็นต้องร้อนตาม การใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตนะคะ
💙ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ