‼️รับน้องเกินกว่าเหตุ ‘ผิดกฎหมาย’

‼️รับน้องเกินกว่าเหตุ ‘ผิดกฎหมาย’

“กิจกรรมรับน้อง” เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และเพิ่มความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ ในการมีส่วนร่วมของสังคมใหม่ แต่หากรุ่นพี่บังคับให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การอมลูกอมปากต่อปาก ข่มขู่กันเกินไป เทียนไขรนตามร่างกาย อดข้าวอดน้ำฯลฯ การกระทำที่เกินกว่าเหตุ เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ฐาน “ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309