10 รูปแบบการจอดรถที่ผิดกฎหมาย ‼️

10 รูปแบบการจอดรถที่ผิดกฎหมาย ‼️

📌จอดรถบนทางเท้า
📌จอดรถกีดขวางการจราจร
📌จอดรถห่างจากไหล่ทางเกิน 25 เซนติเมตร
📌จอดรถในที่ห้ามจอด
📌จอดรถในทางข้าม
📌จอดรถซ้อนคัน
📌จอดรถขวางทางเข้าออก
📌จอดรถตรงป้ายรถเมล์
📌จอดรถบนทางแยก
📌จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการจราจรติดขัด ควรปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ หากใครฝ่าฝืนก็ถูกจับปรับตามระเบียบ แต่ถ้าใครทำถูกกฎหมายแล้ว ทางกองปราบขอชื่นชมและให้ปฏิบัติต่อไปนะคะ