“บังคับลูกจ้างทำ OT มีความผิด ปรับ 1 แสน”

“บังคับลูกจ้างทำ OT มีความผิด ปรับ 1 แสน”

“บังคับลูกจ้างทำ OT มีความผิด ปรับ 1 แสน”
👉ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม