ขนส่งเปิดให้บริการ “Drive Thru for Tax”

ขนส่งเปิดให้บริการ “Drive Thru for Tax”

🚘🚖ขนส่งเปิดให้บริการ “Drive Thru for Tax” ต่อภาษีรถ โดยไม่ต้องลงจากรถ ชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว จะเปิดให้บริการ 65 จังหวัดในเดือนกันยายน 2562 นี้ อ่านต่อ>>