“โบรชัวร์” หรือแผ่นพับโฆษณา ตัวช่วยคนซื้อคอนโด/บ้าน

“โบรชัวร์” หรือแผ่นพับโฆษณา ตัวช่วยคนซื้อคอนโด/บ้าน

หากตัดสินใจจะซื้อคอนโดหรือที่พักอาศัย ควรเก็บโบรชัวร์ไว้ด้วย เพราะหากเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้ว กลับไม่เป็นไปตามที่ปรากฎในโบรชัวร์ สามารถร้องเรียนไปยัง “สคบ.” ได้ ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงยุติธรรม