ขอชื่นชม!! พี่บุรุษไปรษณีย์สงขลา ช่วยนำทางรถกู้ภัยไปรับผู้ป่วยโรคหัวใจถึงบ้าน นำส่งโรงพยาบาลรักษาได้อย่างปลอดภัย

ขอชื่นชม!! พี่บุรุษไปรษณีย์สงขลา ช่วยนำทางรถกู้ภัยไปรับผู้ป่วยโรคหัวใจถึงบ้าน นำส่งโรงพยาบาลรักษาได้อย่างปลอดภัย

ขอชื่นชม!! พี่บุรุษไปรษณีย์สงขลา ช่วยนำทางรถกู้ภัยไปรับผู้ป่วยโรคหัวใจถึงบ้าน นำส่งโรงพยาบาลรักษาได้อย่างปลอดภัย
**กองปราบขอชื่นชมคนไทยทุกคนที่มีจิตสาธารณะ อ่านต่อ>>