ทำอย่างไรเมื่อลืมบัตรประชาชน และกำลังจะขึ้นเครื่องบิน

ทำอย่างไรเมื่อลืมบัตรประชาชน และกำลังจะขึ้นเครื่องบิน

(เฉพาะกรณีเดินทางในประเทศ)
⭐️ใช้ Passport หรือหนังสือเดินทางแทนได้
⭐️ใบขับขี่ (ตัวจริง)
⭐️สามารถไปขอคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ที่ สน.ดอนเมืองส่วนแยกท่าอากาศยาน ตั้งอยู่ในสนามบินดอนเมืองชั้น 1 ติดกับประตู 8 หรือสนามบินสุวรรณภูมิ สภ.สุวรรณภูมิ ภายในอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1
👉ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก Sandra Ouyha
Credit ภาพ จากkhaonaroo.com