ต่อให้แค้นกันแค่ไหน แค่ถ้าเห็นว่าคู่อริกำลังตกอยู่ในภัยอันตราย และเราสามารถช่วยได้ เราต้องให้ความช่วยเหลือ

ต่อให้แค้นกันแค่ไหน แค่ถ้าเห็นว่าคู่อริกำลังตกอยู่ในภัยอันตราย และเราสามารถช่วยได้ เราต้องให้ความช่วยเหลือ

“ต่อให้แค้นกันแค่ไหน แค่ถ้าเห็นว่าคู่อริกำลังตกอยู่ในภัยอันตราย และเราสามารถช่วยได้ เราต้องให้ความช่วยเหลือ” กฎหมายอาญามาตรา 374 ระบุว่า ผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สมมติว่า กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มกำลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน จากนั้นกลุ่มหนึ่งได้ขับรถหลบหนี และบังเอิญไปประสบอุบัติเหตุ วัยรุ่นอีกกลุ่มที่ตามมาจะต้องหยุดให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไ้ด้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพราะการไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิต โดยที่ตนเองสามารถช่วยได้นั้น ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 374 แต่ถ้ากลุ่มวัยรุ่นที่ตามมายังเข้าไปรุมทำร้าย ขณะที่เขากำลังได้รับตวามทุกข์ทรมานจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเป็นเหตุให้กลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปทำร้ายได้รับโทษหนักขึ้น เพราะแค่การไม่ให้ความช่วยเหลือก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาแล้ว แต่การที่เข้าไปทำร้ายคนที่กำลังตกอยู่ในภัยอันตรายอยู่แล้วนั้น ย่อมจะทำให้มีความผิดเพิ่มมากขึ้นไปอีก