รู้ไว้ “ไหล่ทาง” คือ

รู้ไว้ “ไหล่ทาง” คือ

“ไหล่ทาง” มีไว้สำหรับจอดพักรถในกรณีฉุกเฉิน เช่น รถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ รถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล “ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง”