ทำอย่างไร⁉ เมื่อ ‘พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ’

ทำอย่างไร⁉ เมื่อ ‘พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ’

🔷พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง เปรียบเสมือนกุญแจใช้สำหรับเดินทางเข้า-ออก ทุกประเทศทั่วโลก และใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนของเรา หากไม่มีพาสปอร์ตจะไม่สามารถกลับประเทศได้นั่นเอง แต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ “ตั้งสติ ใจเย็นๆ” ก่อนนะคะ ซึ่งก่อนออกเดินทางควรเตรียมตัวให้เรียบร้อย โดยสิ่งที่ต้องคิดเผื่อกรณีพาสปอร์ตหาย ดังนี้
🔷เอกสารที่ต้องใช้เมื่อพาสปอร์ตหาย
-สำเนาพาสปอร์ต+วีซ่า
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน
-รูปถ่ายติดบัตร
***ขอแนะนำว่าควรเก็บเอกสารสำคัญ แยกกันไว้หลายๆ ชุด เพื่อกระจายความเสี่ยง กรณีทำกระเป๋าหาย หรือโดนขโมยกระเป๋า จะได้มีเอกสารสำหรับแจ้งความ ทำพาสปอร์ตใหม่
🔷ติดต่อสถานทูตเพื่อบอกปัญหาที่พบ และขอคำแนะนำ สถานทูตเป็นที่พึ่งอย่างเป็นทางการของเรา กรณีแบบนี้ขอคำแนะนำจากสถานทูตจะดีที่สุด และให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเบอร์โทรศัพท์สถานทูตก็เป็นอีกหนึ่งเบอร์โทรสำคัญในการเดินทางต่างประเทศ
🔷แจ้งความพาสปอร์ตหายที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ เปิดแผนที่ Google Map ดูเลยว่าสถานีตำรวจตรงไหนอยู่ใกล้เราที่สุด ถามผู้ที่อาศัยอยู่ละแวกนั้น หรือสอบถามโรงแรมที่พักอยู่ และรีบไปแจ้งความทันที โดยจะต้องระบุกับตำรวจให้ชัดเจนว่า -พาสปอร์ตหาย (Lost) -หรือพาสปอร์ตถูกขโมย (Stolen) เมื่อแจ้งความพาสปอร์ตหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว นำใบรับแจ้งความไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลแห่งประเทศไทยประจำประเทศนั้นๆ เตรียมเอกสารให้ครบเพื่อขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ทันที ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้รับเล่มใหม่ แต่ถ้าต้องการกลับไทยแบบด่วน แนะนำให้ขอเอกสารใบผ่านทางเดินทางครั้งเดียว หรือ Certificate of Identity ถือขึ้นเครื่องแทนพาสปอร์ตได้ และหมดอายุทันทีเมื่อถึงเมืองไทย
💙ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ