การจัดเส้นทางจราจรในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ

การจัดเส้นทางจราจรในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ

การจัดเส้นทางจราจรในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ บริเวณรอบพระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 แนะนำประชาชนให้ศึกษาเส้นทางและเผื่อเวลาก่อนเดินทาง