ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคล

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคล

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 20 มิ.ย.เวลา17.00 น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 157 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย  อ่านต่อ>>