ป้องกันตัวด้วยอาวุธปืนอย่างไร ไม่ให้ติดคุก

ป้องกันตัวด้วยอาวุธปืนอย่างไร ไม่ให้ติดคุก

ในเรื่องของ “การใช้อาวุธปืนเพื่อปกป้องชีวิต” นั้น ไม่มีกฎหมายข้อใดที่กำหนดไว้ว่า “จะยิงได้ กี่นัด” ‼️ แต่ทั้งนี้ เมื่อมีภัยคุกคาม (ต้องเป็นภัยคุกคามที่อันตรายถึงชีวิตและใกล้จะถึง) เราสามารถใช้อาวุธปืนยิงได้ จนกว่าภัยคุกคามนั้นจะ “หมดสภาพ” ความเป็นภัยคุกคาม หรือจำเป็นหลักง่ายๆว่า “ยิงได้จนกว่าภัยคุกคามนั้นจะหมดไป” และเมื่อภัยคุกคามนั้นหยุดแล้ว “ห้ามยิงซ้ำ”
‼️ “ประเด็นสำคัญ” ของการใช้อาวุธปืนในการป้องกันตัว คือ… เมื่อมีภัยคุกคามนั้น “ไม่มีสภาพ” เป็นภัยคุกคาม สิทธิที่จะอ้างการป้องกันตัวย่อม “หมดไป” เช่นกัน
สามารถศึกษาได้จาก
– คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3475/2532
– คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7940/2551