ต้องใช้ความเร็วเท่าไร จึงจะไม่โดนใบสั่ง?

ต้องใช้ความเร็วเท่าไร จึงจะไม่โดนใบสั่ง?

🔴 พื้นที่ กทม. พัทยา และเขตเทศบาล ไม่เกิน 80 กม./ชม.
🔴 บนทางหลวง-ทางด่วน ไม่เกิน 80-90 กม./ชม.
🔴 มอเตอร์เวย์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
หลายคนอาจจะมองว่ากฎหมายควบคุมความเร็วของไทยนั้นโหดแล้ว เราลองมาดูกันว่ากฎหมายควบคุมความเร็วของบางประเทศ อย่างเช่น ‘ญี่ปุ่น’ จะเหมือน หรือต่างกันอย่างไร ของใครจะโหดกว่ากัน แต่อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมความเร็วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน