นับเป็นครั้งแรกของ ‘กองปราบปราม’ สำหรับการก่อตั้ง “ชุดเจรจาต่อรองในสถานการณ์วิกฤติ” (Crisis Negotiation)

นับเป็นครั้งแรกของ ‘กองปราบปราม’ สำหรับการก่อตั้ง “ชุดเจรจาต่อรองในสถานการณ์วิกฤติ” (Crisis Negotiation)

นับเป็นครั้งแรกของ ‘กองปราบปราม’ สำหรับการก่อตั้ง “ชุดเจรจาต่อรองในสถานการณ์วิกฤติ” (Crisis Negotiation) กองบังคับการปราบปราม โดย พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผู้บังคับการปราบปราม ได้จัดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรองในสถานการณ์วิกฤติ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ เป็นระยะเวลา 5 วัน มีการฝึกทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติด้วยการจำลองสถานการณ์จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเจรจาต่อรองให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถป้องกันความสูญเสีย หากต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติขึ้นมาจริงๆ
 อ่านต่อ>>