พ.ร.บ.โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ เปลี่ยนอะไรบ้าง ⁉️

พ.ร.บ.โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ เปลี่ยนอะไรบ้าง ⁉️

พ.ร.บ.โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ เปลี่ยนอะไรบ้าง ⁉️ 📌มีผลบังคับใช้ 27 ต.ค. 62
👉ขอบคุณข้อมูลจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม