‘ลูกจ้างหญิง’ ลาคลอดได้เพิ่มอีก 8 วัน

‘ลูกจ้างหญิง’ ลาคลอดได้เพิ่มอีก 8 วัน

ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ครั้งละไม่เกิน 98 วัน (จากเดิม 90 วัน) 👉ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม