‘โอนเงินผิดบัญชี’ ต้องทำอย่างไร⁉️

‘โอนเงินผิดบัญชี’ ต้องทำอย่างไร⁉️

🔴กรณีที่เราโอนเงินผิดบัญชีไปให้คนอื่น ดำเนินการดังนี้
– รวบรวมหลักฐานการโอนเงินต่างๆ เช่น สลิปการโอนเงิน หรือหน้าจอการโอนเงินจาก Internet banking
– รีบติดต่อธนาคารต้นทาง เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีขอคืนเงิน
– ธนาคารจะติดต่อไปยังผู้รับโอน เพื่อให้คืนเงินกลับมา ซึ่งธนาคารไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนปลายทางก่อน
– หากผู้รับโอนยินดีคืนเงิน ธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่เรา
– แต่ถ้าผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับโอนต่อไป
👉ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)