ป้ายทะเบียนรถ ‘ซีดจาง-ชำรุด’ ไม่นำไปเปลี่ยน มีโทษปรับ 2,000 บาท !!

ป้ายทะเบียนรถ ‘ซีดจาง-ชำรุด’ ไม่นำไปเปลี่ยน มีโทษปรับ 2,000 บาท !!

ป้ายทะเบียนรถ ‘ซีดจาง-ชำรุด’ ไม่นำไปเปลี่ยน มีโทษปรับ 2,000 บาท !!
ผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องมาขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ เนื่องจากป้ายที่ชำรุดส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก