’วันสิ่งแวดล้อมโลก’ (World Environment Day)

’วันสิ่งแวดล้อมโลก’ (World Environment Day)

🍀🍀’วันสิ่งแวดล้อมโลก’ (World Environment Day) ตรงกับวันที่ ‘5 มิถุนายน’ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ รู้ทันเหตุการณ์ และเกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก
💚คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 (Beat Air Pollution : WE CAN?T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR) เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้
💚กองปราบขอรณรงค์ให้ประชาชน “งดใช้ถุงพลาสติก” และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง