ในหลวงทรงโปรดเกล้าฯ รับ ‘น้องฟา’ นักกีฬายกน้ำหนัก เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ในหลวงทรงโปรดเกล้าฯ รับ ‘น้องฟา’ นักกีฬายกน้ำหนัก เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

“ทรงพระเจริญ” อ่านต่อ>>