‘5 หลักเกณฑ์’ การรับคดีของ ‘กองปราบปราม’

‘5 หลักเกณฑ์’ การรับคดีของ ‘กองปราบปราม’

✔️คดีมีความซับซ้อนเชื่อมโยงหลายพื้นที่
✔️คดีความมั่นคงภายในประเทศ
✔️คดีสะเทือนขวัญกระทบจิตใจ
✔️คดีสำคัญอาชญากรรมร้ายแรง
✔️มูลค่าความเสียหายเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
💎มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน💎