10 เคล็ดลับ ในการ ‘เลิกบุหรี่’

10 เคล็ดลับ ในการ ‘เลิกบุหรี่’


สนใจอยาก’เลิกบุหรี่’ ติดต่อศูนย์บริการเลิกบุหรี่ โทร “1600”(โทรฟรี)
หรือผ่านเว็บไซต์ www.thailandquitline.or.th
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังจะเลิกบุหรี่ทุกท่าน