ทีมพากย์พันธมิตรสุ่มโจมตี ‘ผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ’‼️ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกดีๆขึ้นในสังคมไทย

ทีมพากย์พันธมิตรสุ่มโจมตี ‘ผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ’‼️ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกดีๆขึ้นในสังคมไทย

‘เพราะอากาศบริสุทธิ์เป็นของทุกคน’ ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ใน’ที่สาธารณะ’